KapatSepetiniz

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 SATICI

Ünvanı

:

HBX E-TİCARET ve PAZARLAMA A.Ş.

Adres:

:

Hurriyet Mahallesi Volkan Sk. No:14/A Kartal/İSTANBUL

Telefon

:

(216) 309 60 00

Fax

:

(216) 309 60 00

E-posta adresi

:

destek@hibboux.com

Ürün iade adresi

:

Hurriyet Mahallesi Volkan Sk. No:14/A Kartal/İSTANBUL

 

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.hibboux.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, www.hibboux.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2 Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 Tedarikçi firma veya Kargo şirketinin, Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla ve Tüketicinin onayı ile, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8 SATICI’nın kampanya süresi sonunda sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Tüketicinin onayı ile sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğüne yerine getirmek amacıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün tedarik etme hakkı saklıdır. Ancak Tüketici, satın almış olduğu ürünün stoklarda bulunmaması sebebiyle tedarik edilemeyeceği hususunu ifa yükümlülüğü süresi dolmadan kendisine bildiren SATICI’nın, ürün bedelini iade etme hakkının da saklı olduğunu kabul eder.

4.9 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.10 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Alıcı 3 (üç) gün içerisinde ürünü SATICI’ya iade etmez ise bu halde artık siparişi ve ürünü kabul etmiş, siparişe muvafakat etmiş sayılır. Ürün bedeli kendisinden tahsil edilir.

Alıcı, başkasına ait bir kredi kartı, debit kartı kullanarak ürün alıyor ise, söz konusu kredi kartı ve debit kartına ilişkin bilgileri hukuka uygun olarak vakıf olduğunu, bütün hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan kabul ve taahhüt eder.

Kredi kartı ve debit kart hamilinin kartın ait olduğu bankaya “rıza dışı işlem “ bildiriminde bulunması halinde SATICI, uyuşmazlık neticeleninceye kadar ürünleri göndermeyip uhdesinde tutma hakkını saklı tutar.

4.11 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI'nın siparişi iptal etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On dört) gün içinde defaten ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Ancak ALICI’nın malı, iade için SATICI’nın bilgilendirdiği haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük ürünün SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren başlar.

4.12 SATICI, internet sitesi üzerinden tüketici ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. Tüketici ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

4.13 SATICI, 27/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; “Sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur” hükmü uyarınca internet sitesi üzerinden satışa sunulma aşamasında teknik hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir.

4.14 ALICI’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (On dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk ödemeden ve hiçbir gerekçe göstermeden, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren;

- Ev tekstili ürünlerinde 30 (otuz) gün , bebek yataklarında 100 gün deneme süresi içerisinde ilk 30 gün iade işleri gerçekleştirilemeyecek olup, 31. gün ile 100. gün arasında %25 kesinti uygulanarak;

- Yetişkin yataklarında 365 gün deneme süresi içerisinde ilk 60 gün iade işleri gerçekleştirilemeyecek olup, 61. gün ile 365. gün arasında %25 kesinti uygulanarak; iade hakkı kullanabilir.

Bu iade koşulları müşterilerin ilk iade işlemleri için geçerlidir.

Müşteri’nin yukarıda belirtilen ürünler ve süreler dışındaki ürünler için ilk iade işlemleri dışında malın teslim tarihine kadar veya teslimat tarihinden itibaren, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış olan ürünler için 14 (ondört) gün içerisinde ücretsiz iade hakkı mevcuttur.

Aşağıdaki hallerde ürün bedelinin yalnızca %70’i iade edilir.

 • Teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün sonra aynı kullanıcı tarafından yapılan ikinci ve sonraki iade işlemleri
 • Teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün sonra aynı adresten yapılan ikinci ve sonraki iade işlemleri
 • Teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün sonra aynı kişi tarafından yapılan ikinci ve sonraki iade işlemleri

ALICI’nın tüm ürünler için her halükarda teslim tarihine kadar veya teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ücretsiz iade hakkı mevcuttur.

Teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen ürünler ile ilgili sürelerin geçmesinin ardından müşterilerimiz hiçbir şekilde cayma hakkını kullanamaz.

ALICI, iade hakkını hibboux.com/iletişim sayfasındaki iletişim yöntemlerinden birini kullanarak süreci başlatması gerekmektedir. Müşterinin iade hakkını kullanmasından itibaren ev tekstili ürünlerinde 30(otuz) gün ve yatak ürünlerinde 100 (yüz) gün içerisinde (malın SATICI’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), müşterinin ilgili ürüne ilişkin SATICI’ya yaptığı tüm ödemeler müşteriye satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

Ayıplı olmayan ürünler dışında iade edilecek ürünün iade kargo bedeli ALICI’ya aittir. Müşterinin iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen iade için anlaşmalı kargo şirketi olan Yurtiçi Kargo - Horoz Lojistik dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

İade işleminin ardından ALICI’nın satın aldığı ürünlerin toplam tutarı “bedelsiz kargo” limitlerinin altında kalırsa, SATICI’nın ürünün kargo bedelini ALICI’ya yansıtma veya iade bedelinden düşme hakkına sahiptir.

Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren 14 (Ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. SATICI’ya cayma hakkı talebinin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. ALICI’nın ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iletmemesi halinde SATICI’nın cayma hakkını kullandırmama veya iade bedelinden eksik iade edilen ürünlerin, ürünlerin kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarların bedellerini düşme hakkı mevcuttur.

Cayma hakkının kullanılması halinde TÜKETİCİ, SATICI’nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo yoluyla cayma hakkı bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde malı SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya ilettiği tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içinde malı geri göndermediği halde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

ALICI’ya iade ödemesinin yapılması, ürünün SATICI’ya iade edilmiş olması şartına bağlıdır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

 • a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

 • b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 • f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 • ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 • h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 • i) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.
 • j) ALICI’ya teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.
 • k) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
 • l) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


1.1 SATICI

Ünvanı

:

HBX E-TİCARET ve PAZARLAMA A.Ş.

Adres:

:

Hurriyet Mahallesi Volkan Sk. No:14/A Kartal/İSTANBUL

Telefon

:

(216) 309 60 00

Fax

:

(216) 309 60 00

E-posta adresi

:

destek@hibboux.com

Ürün iade adresi

:

Hurriyet Mahallesi Volkan Sk. No:14/A Kartal/İSTANBUL


SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ALICI’nın sepetinde belirtildiği gibidir.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Alıcı 3 (üç) gün içerisinde ürünü SATICI’ya iade etmez ise bu halde artık siparişi ve ürünü kabul etmiş, siparişe muvafakat etmiş sayılır. Ürün bedeli kendisinden tahsil edilir.

Alıcı, başkasına ait bir kredi kartı, debit kartı kullanarak ürün alıyor ise, söz konusu kredi kartı ve debit kartına ilişkin bilgileri hukuka uygun olarak vakıf olduğunu, bütün hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan kabul ve taahhüt eder.

Kredi kartı ve debit kart hamilinin kartın ait olduğu bankaya “rıza dışı işlem “ bildiriminde bulunması halinde SATICI, uyuşmazlık neticeleninceye kadar ürünleri göndermeyip uhdesinde tutma hakkını saklı tutar.

4.11 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI'nın siparişi iptal etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On dört) gün içinde defaten ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Ancak ALICI’nın malı, iade için SATICI’nın bilgilendirdiği haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük ürünün SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren başlar.

ALICI’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (On dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

 

CAYMA HAKKI:

 ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk ödemeden ve hiçbir gerekçe göstermeden, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, ev tekstili ürünlerinde 30 (otuz) gün ve yatak ürünlerinde 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde ilk kez ücretsiz iade hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de iade hakkını kullanabilir. Bu iade koşulları müşterilerin ilk iade işlemleri için geçerlidir.

Müşteri’nin ilk iade işlemleri dışında malın teslim tarihine kadar veya teslimat tarihinden itibaren, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış olan ürünler için 14 (ondört) gün içerisinde ücretsiz iade hakkı mevcuttur.

Aşağıdaki hallerde ürün bedelinin yalnızca %70’i iade edilir.

 • Teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün sonra aynı kullanıcı tarafından yapılan ikinci ve sonraki iade işlemleri
 • Teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün sonra aynı adresten yapılan ikinci ve sonraki iade işlemleri
 • Teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün sonra aynı kişi tarafından yapılan ikinci ve sonraki iade işlemleri

ALICI’nın tüm ürünler için her halükarda teslim tarihine kadar veya teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ücretsiz iade hakkı mevcuttur.

Teslim tarihinden itibaren ev tekstili ürünlerinde 30 (otuz) gün ve yatak ürünlerinde 365 (üçyüzaltmışbeş) gün geçmesinin ardından müşterilerimiz hiçbir şekilde cayma hakkını kullanamaz.

ALICI, iade hakkını hibboux.com/iletişim sayfasındaki iletişim yöntemlerinden birini kullanarak süreci başlatması gerekmektedir. Müşterinin iade hakkını kullanmasından itibaren ev tekstili ürünlerinde 30(otuz) gün ve yatak ürünlerinde 100 (yüz) gün içerisinde (malın SATICI’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), müşterinin ilgili ürüne ilişkin SATICI’ya yaptığı tüm ödemeler müşteriye satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

Ayıplı olmayan ürünler dışında iade edilecek ürünün iade kargo bedeli ALICI’ya aittir. Müşterinin iade edeceği malı iade için anlaşmalı kargo şirketi olan Yurtiçi Kargo dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

İade işleminin ardından ALICI’nın satın aldığı ürünlerin toplam tutarı “bedelsiz kargo” limitlerinin altında kalırsa, SATICI’nın ürünün kargo bedelini ALICI’ya yansıtma veya iade bedelinden düşme hakkına sahiptir.

Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren 14 (Ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. SATICI’ya cayma hakkı talebinin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. ALICI’nın ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iletmemesi halinde SATICI’nın cayma hakkını kullandırmama veya iade bedelinden eksik iade edilen ürünlerin, ürünlerin kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarların bedellerini düşme hakkı mevcuttur.

Cayma hakkının kullanılması halinde TÜKETİCİ, SATICI’nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo yoluyla cayma hakkı bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde malı SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya ilettiği tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içinde malı geri göndermediği halde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

ALICI’ya iade ödemesinin yapılması, ürünün SATICI’ya iade edilmiş olması şartına bağlıdır.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.
 • ALICI’ya teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.
 • Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
 • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

   

  Genel Bilgilendirme

  İşbu ön bilgilendirme formu Satıcının site üzerindeki hizmetlerine yönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup Alıcı ve Satıcı arasında yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı, işbu ön bilgilendirme formu ve Satıcı ile akdedeceği Mesafeli Satış Sözleşmesi'ndeki hizmete ilişkin bilgiler nedeniyle her türlü talebini tüketici mevzuatı kapsamında Satıcıya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.

  İşbu önbilgilendirme formunun uygulanmasında, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

  İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.


  SATICI:  HBX E-TİCARET ve PAZARLAMA A.Ş.

  Son Görüntülenenler

  Ne aramıştınız?